Geberit CZ
Informace

Používáte starý prohlížeč, který již není z naší strany podporován, a proto již nemůžete využívat celou řadu funkcí. Doporučujeme, abyste náš online katalog navštívili v aktuálním prohlížeči.

Zavřít
Systémy
Série
Novinky
Vytvořit nový seznam
Zrušit
Vaše zpráva byla odeslána.
Zavřít

Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný

Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný

Vyhledání náhradních dílů
Vyhledání dokumentů
Kontaktní formulář

Výrobky (2)

{"productId":"PRO_185224","name":"Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1448645","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/86/45/DAS_1448645.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_186800","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/68/00/DAS_186800.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_186799","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/67/99/DAS_186799.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"151.116.11.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Alpská bílá","rawValue":"Alpská bílá","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10935","value":"32 mm","rawValue":"32","unit":[{"encoding":"geberit","value":"mm"}]},{"attributeId":"ATT_153509","value":"0.68 l/s","rawValue":"0.68","unit":[{"encoding":"geberit","value":"l/s"}]},{"attributeId":"ATT_10948","value":"1 1/4 \"","rawValue":"1 1/4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"\""}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":"521320000","replacedBy":null,"orderRelated":false},"variantId":"PRO_185224_151.116.11.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/cs-CZ/zip/cad-drawings/article/151.116.11.1","zipPhotosDrawingsLink":"/cs-CZ/zip/photos-drawings/article/151.116.11.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"151.117.11.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Alpská bílá","rawValue":"Alpská bílá","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10935","value":"40 mm","rawValue":"40","unit":[{"encoding":"geberit","value":"mm"}]},{"attributeId":"ATT_153509","value":"0.68 l/s","rawValue":"0.68","unit":[{"encoding":"geberit","value":"l/s"}]},{"attributeId":"ATT_10948","value":"1 1/4 \"","rawValue":"1 1/4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"\""}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":"261.977.11.1","replacedBy":null,"orderRelated":false},"variantId":"PRO_185224_151.117.11.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/cs-CZ/zip/cad-drawings/article/151.117.11.1","zipPhotosDrawingsLink":"/cs-CZ/zip/photos-drawings/article/151.117.11.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D]"],"cadDrawings":true}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_459792","name":"Barva / povrch","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10935","name":"d, ø","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_153509","name":"Průtočná kapacita","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10948","name":"G","type":"technical"}],"articlesListSize":2},"technicalDataList":{"list":[{"name":"Výška vodního uzávěru","value":"50 mm","sequence":990},{"name":"Materiál","value":"PP","sequence":1290}]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[{"name":"Těsnění","url":null,"sequence":1},{"name":"Připojovací koleno s převlečnou maticí","url":null,"sequence":1}],"notIncluded":[],"hasScopeOfDelivery":true},"characteristics":{"list":[{"name":"Kontrola jakosti dle EN 274-3","url":"/cs-CZ/products/search?characteristics=RAT_126093","sequence":1},{"name":"Prostorově úsporná","url":"/cs-CZ/products/search?characteristics=RAT_100176","sequence":4},{"name":"Přístupný pro čištění","url":"/cs-CZ/products/search?characteristics=RAT_186963","sequence":5},{"name":"Vývod vodorovný","url":"/cs-CZ/products/search?characteristics=RAT_100000","sequence":10}]},"applicationPurposes":{"list":[{"name":"Pro prostorově úsporné připojení umyvadla v koupelnovém nábytku","url":"/cs-CZ/products/search?application_purposes=RAT_101209","sequence":1}]},"accessories":{"list":[]},"canBeCombinedWith":null,"spareParts":{"list":[{"productId":"494a63f9-f828-40e9-bffe-1c99888a320c","name":"Trubkové zápachové uzávěrky pro bidet, přístroje, dřezy, umyvadla","brandNames":"Geberit","series":null,"types":null,"url":"/cs-CZ/spare-part/Trubkov%25C3%25A9-z%25C3%25A1pachov%25C3%25A9-uz%25C3%25A1v%25C4%259Brky-pro-bidet,-p%25C5%2599%25C3%25ADstroje,-d%25C5%2599ezy,-umyvadla/SPT_461570.html","shareUrl":"http://catalog.geberit.cz/cs-CZ/spare-part/SPT_461570.html","manufactureFrom":null,"manufactureTo":null,"image":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/70/01/DAS_737001_20171030_154818.jpg","sparePartArticles":{"sparePartArticlesList":[{"articleCode":null,"position":"1","url":"/cs-CZ/spare-part/Z%25C3%25A1pachov%25C3%25A9-uz%25C3%25A1v%25C4%259Brky-pro-umyvadla,-v%25C3%25BDlevky,-d%25C5%2599ezy,-bidety-a-piso%25C3%25A1ry/SPT_461593.html","name":"Zápachové uzávěrky pro umyvadla, výlevky, dřezy, bidety a pisoáry","remarks":null,"isArticleType":false,"state":null,"attributeValues":null},{"articleCode":null,"position":"2","url":"/cs-CZ/spare-part/P%25C5%2599ipojovac%25C3%25AD-kolena-a-hrdla-pro-umyvadla,-v%25C3%25BDlevky,-d%25C5%2599ezy,-bidety-a-piso%25C3%25A1ry/SPT_461597.html","name":"Připojovací kolena a hrdla pro umyvadla, výlevky, dřezy, bidety a pisoáry","remarks":null,"isArticleType":false,"state":null,"attributeValues":null},{"articleCode":null,"position":"3","url":"/cs-CZ/spare-part/Drobn%25C3%25A9-d%25C3%25ADly-a-p%25C5%2599%25C3%25ADslu%25C5%25A1enstv%25C3%25AD-pro-umyvadla,-v%25C3%25BDlevky,-d%25C5%2599ezy,-bidety-a-piso%25C3%25A1ry/SPT_461598.html","name":"Drobné díly a příslušenství pro umyvadla, výlevky, dřezy, bidety a pisoáry","remarks":null,"isArticleType":false,"state":null,"attributeValues":null}],"attributes":{}}}]},"documents":{"list":[{"description":"Návod k montáži","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/966.798.00.0_02.pdf","languages":[],"visible":true},{"description":"Návod k údržbě","contentType":"TIA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/969.459.00.0_00.pdf","languages":[],"visible":true}]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/cs-CZ/pdf/product/PRO_185224","zipUrl":"/cs-CZ/zip/product/PRO_185224","seriesUrl":null,"shareUrl":"http://catalog.geberit.cz/cs-CZ/PRO_185224.html","seriesName":null,"showAccessoriesSection":false,"showCanBeCombinedWithSection":null,"showApplicationPurposesSection":true,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":true,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","DOCUMENTS","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D]"],"cadDrawings":true},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[]}}
Stáhnout výkresy CAD
Zrušit

Technické údaje

  • Výška vodního uzávěru
    50 mm
  • Materiál
    PP

Účel použití
Vyhledat další výrobky lze kliknutím na účel použití

Vlastnosti
Help Icons
Vyhledat další výrobky lze kliknutím na vlastnost

Obsah dodávky

  • Těsnění
  • Připojovací koleno s převlečnou maticí
{"list":[{"description":"Návod k montáži","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/966.798.00.0_02.pdf","languages":[],"visible":true},{"description":"Návod k údržbě","contentType":"TIA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/969.459.00.0_00.pdf","languages":[],"visible":true}]}

Náhradní díly

U služeb Geberit ID se vyskytla chyba. Prosím zkuste se přihlásit později.