Geberit CZ
Informace

Používáte starý prohlížeč, který již není z naší strany podporován, a proto již nemůžete využívat celou řadu funkcí. Doporučujeme, abyste náš online katalog navštívili v aktuálním prohlížeči.

Zavřít
Systémy
Série
Novinky
Vytvořit nový seznam
Zrušit
Vaše zpráva byla odeslána.
Zavřít

Umyvadlo na desku Geberit Citterio s odpadním ventilem

Umyvadlo na desku Geberit Citterio s odpadním ventilem

Vyhledání náhradních dílů
Vyhledání dokumentů
Kontaktní formulář

Výrobky (1)

{"productId":"PRO_1832864","name":"Umyvadlo na desku Geberit Citterio s odpadním ventilem","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1213854","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/38/54/DAS_1213854_20181017_155325.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/38/54/DAS_1213854_20181017_155325.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/38/54/DAS_1213854_20181017_155325.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/38/54/DAS_1213854_20181017_155325.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/38/54/DAS_1213854_20181017_155325.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/38/54/DAS_1213854.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/38/54/DAS_1213854_20181017_155325.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_327657","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/76/57/DAS_327657_20170928_154207.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/76/57/DAS_327657_20170928_154207.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/76/57/DAS_327657_20170928_154207.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/76/57/DAS_327657_20170928_154207.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/76/57/DAS_327657_20170928_154207.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/76/57/DAS_327657.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/76/57/DAS_327657_20170928_154207.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_327660","orientation":"TopViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/76/60/DAS_327660_20170928_154219.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/76/60/DAS_327660_20170928_154219.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/76/60/DAS_327660_20170928_154219.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/76/60/DAS_327660_20170928_154219.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/76/60/DAS_327660_20170928_154219.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/76/60/DAS_327660.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/76/60/DAS_327660_20170928_154219.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_327658","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/76/58/DAS_327658_20170928_154211.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/76/58/DAS_327658_20170928_154211.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/76/58/DAS_327658_20170928_154211.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/76/58/DAS_327658_20170928_154211.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/76/58/DAS_327658_20170928_154211.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/76/58/DAS_327658.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/76/58/DAS_327658_20170928_154211.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_327659","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/76/59/DAS_327659_20190725_072732.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/76/59/DAS_327659_20190725_072732.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/76/59/DAS_327659_20190725_072732.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/76/59/DAS_327659_20190725_072732.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/76/59/DAS_327659_20190725_072732.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/76/59/DAS_327659.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/76/59/DAS_327659_20190725_072732.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"500.543.01.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/38/54/DAS_1213854_20181017_155325.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Bílá / KeraTect","rawValue":"Bílá / KeraTect","unit":[]},{"attributeId":"ATT_324838","value":"Bez","rawValue":"Bez","unit":[]},{"attributeId":"ATT_324840","value":"Viditelně","rawValue":"Viditelně","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"56 cm","rawValue":"56","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"19.5 cm","rawValue":"19.5","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"40 cm","rawValue":"40","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":"123655600","replacedBy":null,"orderRelated":false},"variantId":"PRO_1832864_500.543.01.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/cs-CZ/zip/cad-drawings/article/500.543.01.1","zipPhotosDrawingsLink":"/cs-CZ/zip/photos-drawings/article/500.543.01.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_459792","name":"Barva / povrch","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_324838","name":"Otvor pro baterii","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_324840","name":"Přepad","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10931","name":"B","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10951","name":"H","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_380239","name":"T","type":"technical"}],"articlesListSize":1},"technicalDataList":{"list":[{"name":"Materiál","value":"Sanitární keramika","sequence":1290}]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[{"name":"Zátka odpadního ventilu s tlačítkovým ovládáním","url":null,"sequence":1},{"name":"Kryt odpadního ventilu z keramiky","url":null,"sequence":5},{"name":"Odpadní ventil","url":null,"sequence":15},{"name":"Upevňovací materiál","url":null,"sequence":100}],"notIncluded":[{"name":"Umyvadlový ventil","url":null,"sequence":4}],"hasScopeOfDelivery":true},"characteristics":{"list":[{"name":"Asymetrické","url":"/cs-CZ/products/search?characteristics=RAT_317953","sequence":20}]},"applicationPurposes":{"list":[]},"accessories":{"list":[{"key":"PRO_145876","name":{"cs_CZ":"Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, vývod vodorovný"},"url":"/cs-CZ/Z%25C3%25A1pachov%25C3%25A1-uz%25C3%25A1v%25C4%259Brka-Geberit-s-nornou-trubkou-pro-umyvadlo,-v%25C3%25BDvod-vodorovn%25C3%25BD/PRO_145876.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_470136","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/01/36/DAS_470136.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_148672","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/86/72/DAS_148672.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_101986","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/19/86/DAS_101986.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg"}]}},{"key":"PRO_185224","name":{"cs_CZ":"Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný"},"url":"/cs-CZ/Z%25C3%25A1pachov%25C3%25A1-uz%25C3%25A1v%25C4%259Brka-Geberit-s-nornou-trubkou-pro-umyvadlo,-prostorov%25C4%259B-%25C3%25BAsporn%25C3%25A1,-v%25C3%25BDvod-vodorovn%25C3%25BD/PRO_185224.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1448645","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/86/45/DAS_1448645.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_186800","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/68/00/DAS_186800.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_186799","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/67/99/DAS_186799.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg"}]}},{"key":"PRO_1628892","name":{"cs_CZ":"Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, rošt"},"url":"/cs-CZ/Odpadn%25C3%25AD-ventil-Geberit-s-voln%25C3%25BDm-odtokem,-ro%25C5%25A1t/PRO_1628892.html","seriesName":null,"numberArticles":1,"state":{"indicator":"Nové","from":{"cs_CZ":"01.04.2021"},"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1765541","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/55/41/DAS_1765541_20200330_143310.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/55/41/DAS_1765541_20200330_143310.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/55/41/DAS_1765541_20200330_143310.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/55/41/DAS_1765541_20200330_143310.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/55/41/DAS_1765541_20200330_143310.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/55/41/DAS_1765541.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/55/41/DAS_1765541_20200330_143310.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1635850","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/58/50/DAS_1635850_20191111_155318.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/58/50/DAS_1635850_20191111_155318.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/58/50/DAS_1635850_20191111_155318.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/58/50/DAS_1635850_20191111_155318.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/58/50/DAS_1635850_20191111_155318.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/58/50/DAS_1635850.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/58/50/DAS_1635850_20191111_155318.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1635848","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/58/48/DAS_1635848_20200504_112945.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/58/48/DAS_1635848_20200504_112945.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/58/48/DAS_1635848_20200504_112945.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/58/48/DAS_1635848_20200504_112945.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/58/48/DAS_1635848_20200504_112945.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/58/48/DAS_1635848.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/58/48/DAS_1635848_20200504_112945.jpg"}]}},{"key":"PRO_325805","name":{"cs_CZ":"Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu"},"url":"/cs-CZ/Odpadn%25C3%25AD-ventil-Geberit-s-voln%25C3%25BDm-odtokem-a-krytem-ventilu/PRO_325805.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_332969","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/29/69/DAS_332969.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_456262","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/62/62/DAS_456262.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_885629","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/56/29/DAS_885629.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg"}]}}]},"canBeCombinedWith":{"list":[{"key":"PRO_1832904","name":{"cs_CZ":"Skříňka Geberit Citterio pod umyvadlo na desku, s jednou zásuvkou"},"url":"/cs-CZ/Sk%25C5%2599%25C3%25AD%25C5%2588ka-Geberit-Citterio-pod-umyvadlo-na-desku,-s-jednou-z%25C3%25A1suvkou/PRO_1832904.html","seriesName":{"cs_CZ":"Citterio"},"numberArticles":6,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2118217","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/82/17/DAS_2118217_20210217_095947.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/82/17/DAS_2118217_20210217_095947.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/82/17/DAS_2118217_20210217_095947.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/82/17/DAS_2118217_20210217_095947.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/82/17/DAS_2118217_20210217_095947.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/82/17/DAS_2118217.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/82/17/DAS_2118217_20210217_095947.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_327733","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/77/33/DAS_327733_20170928_155132.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/77/33/DAS_327733_20170928_155132.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/77/33/DAS_327733_20170928_155132.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/77/33/DAS_327733_20170928_155132.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/77/33/DAS_327733_20170928_155132.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/77/33/DAS_327733.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/77/33/DAS_327733_20170928_155132.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_327736","orientation":"TopViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/77/36/DAS_327736_20170928_155144.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/77/36/DAS_327736_20170928_155144.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/77/36/DAS_327736_20170928_155144.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/77/36/DAS_327736_20170928_155144.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/77/36/DAS_327736_20170928_155144.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/77/36/DAS_327736.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/77/36/DAS_327736_20170928_155144.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_374855","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/48/55/DAS_374855_20180416_144430.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/48/55/DAS_374855_20180416_144430.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/48/55/DAS_374855_20180416_144430.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/48/55/DAS_374855_20180416_144430.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/48/55/DAS_374855_20180416_144430.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/48/55/DAS_374855.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/48/55/DAS_374855_20180416_144430.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_327735","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/77/35/DAS_327735_20170928_155140.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/77/35/DAS_327735_20170928_155140.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/77/35/DAS_327735_20170928_155140.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/77/35/DAS_327735_20170928_155140.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/77/35/DAS_327735_20170928_155140.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/77/35/DAS_327735.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/77/35/DAS_327735_20170928_155140.jpg"}]}},{"key":"PRO_1832906","name":{"cs_CZ":"Skříňka Geberit Citterio pod umyvadlo na desku, se dvěma zásuvkami a odkládací plochou"},"url":"/cs-CZ/Sk%25C5%2599%25C3%25AD%25C5%2588ka-Geberit-Citterio-pod-umyvadlo-na-desku,-se-dv%25C4%259Bma-z%25C3%25A1suvkami-a-odkl%25C3%25A1dac%25C3%25AD-plochou/PRO_1832906.html","seriesName":{"cs_CZ":"Citterio"},"numberArticles":4,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_368922","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/89/22/DAS_368922_20191112_170747.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/89/22/DAS_368922_20191112_170747.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/89/22/DAS_368922_20191112_170747.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/89/22/DAS_368922_20191112_170747.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/89/22/DAS_368922_20191112_170747.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/89/22/DAS_368922.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/89/22/DAS_368922_20191112_170747.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_327749","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/77/49/DAS_327749_20170928_155253.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/77/49/DAS_327749_20170928_155253.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/77/49/DAS_327749_20170928_155253.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/77/49/DAS_327749_20170928_155253.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/77/49/DAS_327749_20170928_155253.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/77/49/DAS_327749.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/77/49/DAS_327749_20170928_155253.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_327752","orientation":"TopViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/77/52/DAS_327752_20170928_155305.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/77/52/DAS_327752_20170928_155305.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/77/52/DAS_327752_20170928_155305.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/77/52/DAS_327752_20170928_155305.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/77/52/DAS_327752_20170928_155305.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/77/52/DAS_327752.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/77/52/DAS_327752_20170928_155305.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_327750","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/77/50/DAS_327750_20170928_155257.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/77/50/DAS_327750_20170928_155257.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/77/50/DAS_327750_20170928_155257.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/77/50/DAS_327750_20170928_155257.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/77/50/DAS_327750_20170928_155257.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/77/50/DAS_327750.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/77/50/DAS_327750_20170928_155257.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_327751","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/77/51/DAS_327751_20170928_155301.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/77/51/DAS_327751_20170928_155301.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/77/51/DAS_327751_20170928_155301.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/77/51/DAS_327751_20170928_155301.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/77/51/DAS_327751_20170928_155301.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/77/51/DAS_327751.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/77/51/DAS_327751_20170928_155301.jpg"}]}}]},"spareParts":{"list":[{"productId":"84f48fd1-5da4-47b8-9616-2ce33d823c22","name":"Umyvadla na desku (Geberit Citterio)","brandNames":"Geberit, Keramag","series":"Citterio","types":null,"url":"/cs-CZ/spare-part/Umyvadla-na-desku-(Geberit-Citterio)/SPT_1048256.html","shareUrl":"http://catalog.geberit.cz/cs-CZ/spare-part/SPT_1048256.html","manufactureFrom":2012,"manufactureTo":null,"image":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/22/71/DAS_1722271_20200207_144117.jpg","sparePartArticles":{"sparePartArticlesList":[{"articleCode":"595755000","position":"1","url":null,"name":"Kryt odpadního ventilu Geberit pro umyvadlo","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"595765000","position":"1","url":null,"name":"Kryt odpadního ventilu Geberit pro umyvadlo","remarks":"Jen pro123655000, 123655600 a 500.543.01.1","isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"595734000","position":"2","url":"/cs-CZ/595734000.html","name":"Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo na desku","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":true,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null}],"attributes":{"remarks":"Poznámky"}}}]},"documents":{"list":[{"description":"Environmentální prohlášení o produktu","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.405.00.1_00.pdf","languages":["FR"],"visible":false},{"description":"Environmentální prohlášení o produktu","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.350.00.1_00.pdf","languages":["DE"],"visible":false},{"description":"Environmentální prohlášení o produktu","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.351.00.1_00.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Environmentální prohlášení o produktu","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.360.00.1_00.pdf","languages":["IT"],"visible":false},{"description":"Návod k montáži","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.019.00.0_01.pdf","languages":[],"visible":true},{"description":"Návod k údržbě","contentType":"TPA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/967.667.00.0_03.pdf","languages":["DE","NO","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","UK","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ZH","ES","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Prohlášení o vlastnostech","contentType":"TLE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.680.00.0_12.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","BS","UK","SK","SL","MK","SQ","SR","SV","EN","GR","IT","ES","ET","CS","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Prohlášení o vlastnostech","contentType":"TLE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/970.696.00.0_00.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Šablona","contentType":"TSB","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/967.689.00.0_00.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ZH","ES","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Šablona DXF\n","contentType":"TAS","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/971.002.00.0_00.dxf","languages":[],"visible":true}]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/cs-CZ/pdf/product/PRO_1832864","zipUrl":"/cs-CZ/zip/product/PRO_1832864","seriesUrl":"/cs-CZ/series/SC1_378840","shareUrl":"http://catalog.geberit.cz/cs-CZ/PRO_1832864.html","seriesName":"Citterio","showAccessoriesSection":true,"showCanBeCombinedWithSection":true,"showApplicationPurposesSection":false,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":true,"overviewtables":true,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","DOCUMENTS","OVERVIEW_TABLES","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[{"name":"Přehled příslušenství – Geberit Citterio umyvadla","url":"https://cdn.data.geberit.com/overviews/CZ-cs/DAS_1099803.pdf"}]}}
Stáhnout výkresy CAD
Zrušit

Technické údaje

  • Materiál
    Sanitární keramika

Vlastnosti
Help Icons
Vyhledat další výrobky lze kliknutím na vlastnost

Obsah dodávky

  • Zátka odpadního ventilu s tlačítkovým ovládáním
  • Kryt odpadního ventilu z keramiky
  • Odpadní ventil
  • Upevňovací materiál

Nutno objednat zvlášť
  • Umyvadlový ventil

Příslušenství

Přehledy příslušenství

Lze kombinovat s

{"list":[{"description":"Environmentální prohlášení o produktu","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.405.00.1_00.pdf","languages":["FR"],"visible":false},{"description":"Environmentální prohlášení o produktu","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.350.00.1_00.pdf","languages":["DE"],"visible":false},{"description":"Environmentální prohlášení o produktu","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.351.00.1_00.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Environmentální prohlášení o produktu","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.360.00.1_00.pdf","languages":["IT"],"visible":false},{"description":"Návod k montáži","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.019.00.0_01.pdf","languages":[],"visible":true},{"description":"Návod k údržbě","contentType":"TPA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/967.667.00.0_03.pdf","languages":["DE","NO","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","UK","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ZH","ES","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Prohlášení o vlastnostech","contentType":"TLE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.680.00.0_12.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","BS","UK","SK","SL","MK","SQ","SR","SV","EN","GR","IT","ES","ET","CS","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Prohlášení o vlastnostech","contentType":"TLE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/970.696.00.0_00.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Šablona","contentType":"TSB","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/967.689.00.0_00.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ZH","ES","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Šablona DXF\n","contentType":"TAS","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/971.002.00.0_00.dxf","languages":[],"visible":true}]}

Náhradní díly

U služeb Geberit ID se vyskytla chyba. Prosím zkuste se přihlásit později.